Data Discovery database connection not supporting tcp

Med henblik på at kunne tilgå flere forskellige sql databaser i Data Discovery har vi udskiftet servicebrugeren til Targit Data Discovery med en der har adgang til to forskellige database-servere. Imidlertid fungerer kun adgangen til den ene. Et forsøg på at etablere adgang til den anden afføder nedenstående fejlmeddelelse.

Ud fra fejlmeddelelsen har vi sammen med vores IT-afd. fundet ud af, at kun den ene understøtter Named Pipes connection, mens den anden kun understøtter tcp connection. Vores IT-afd. meddeler, at det ikke er muligt at ændre på, hvorfor det sidste håb er at få Targit til at understøtte tcp. Mon det er en mulighed ?

Fejlmeddelelsen: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

0

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.

Didn't find what you were looking for?

New post